Sztuka kochania wiersza – konkurs

13 kwietnia 2017

Sztuka kochania wiersza

Sztuka kochania wiersza

Sztuka kochania wiersza – nowy termin przesyłania interpretacji to 21 kwietnia 2017 r. Weź udział w konkursie! Bo wiersz może mieszać szyki, pobudzać do dyskusji, być głosem w sprawie.

 

SZTUKA KOCHANIA NA RÓŻNE SPOSOBY

Ten sam pojedynczy wiersz czy cały tomik poetycki możemy czytać na różne sposoby i w różnych rejestrach: zadaniowo i zawodowo, na lekcji i na lekcję, na zajęciach i na zajęcia, praktycznie, funkcjonalnie, technicznie (licząc sylaby, podkreślając cezurę, określając typy rymów), uroczyście (na szkolnej akademii), profanując, performując, jadąc w tramwaju, przed seansem w kinie, po wygranym meczu, z zachwytem, z zyskiem, ze znudzeniem, odświętnie, lub (jak wedle klucza) odtwórczo. Albo – co chyba cenniejsze – twórczo. A możemy jeszcze inaczej.

3 października 2016 r. w Polsce trwa „Czarny protest”. Demonstracja przechodzi przez cały kraj – mniejsze miejscowości i większe miasta. Protest obejmuje rozmaite miejsca pracy, uczelnie, szkoły. W Poznaniu uczennice i uczniowie, studenci i studentki, pracownice i pracownicy zbierają się na placu Adama Mickiewicza. Demonstracja nie jest jednolita (także politycznie), spotykają się na niej osoby w różnym wieku, o różnych światopoglądach, będące w odmiennej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Łączy ich poczucie solidarności – organizują się nie wokół politycznych celów i zwycięstwa przekonań („za”), ale przeciw konkretnej ustawie.

Wspólny protest jest zarazem wspólnym głosem – wypowiadane w trakcie zgromadzenia słowa wytwarzają relacje, strefę wolności, poligon sprzeciwu. Słowa wypisane na transparentach i wybrzmiewające z megafonów są aktualne, adekwatne, sprawcze. Jako jeden z takich głosów na placu Mickiewicza odczytany zostaje wiersz Ewy Lipskiej „Z listu (II) [I jak tu popełnić samobójstwo Droga Pani]”.

 

WIERSZ WYBRZMIAŁ, ALE NIE PRZEBRZMIAŁ

Pochodzący z tomiku opublikowanego w 1974 r., uruchomiony ponownie jako artykulacja sprzeciwu, został zaangażowany do przywracania znaczenia słowom i postawiony w kontrze do rosnącej nieufności wobec nich – teraz staje się przestrzenią twórczego czytania: bohaterem konkursu „Sztuka kochania wiersza”, organizowanego w ramach tegorocznej edycji festiwalu Poznań Poetów.

Wyborowi konkursowego wiersza towarzyszy przekonanie o znaczeniu poezji w rozbudzaniu wrażliwości i wyobraźni, jej rewelacyjnym charakterze, rewolucyjnym potencjale oraz rewelatorskim działaniu. Wiersz może zatem mieszać szyki, pobudzać do dyskusji, być głosem w sprawie, wchodzić w rozmaite sytuacje i konteksty, przynosić nieprzewidywalne skutki. Na rozmaite przykłady „sztuki kochania wiersza”, wypadającej z przyzwyczajeń i rygoru, czekamy: odkrywcze, nieszablonowe, zaskakujące, czytelniczo zaangażowane.

Wiersz Lipskiej „Z listu (II) [I jak tu popełnić samobójstwo Droga Pani]” może być czytany na różne sposoby i w różnych rejestrach – wciąż inaczej i wciąż od nowa. Dlatego konkurs otwarty jest na wszelkie formy interpretacji: eseje, pastisze, formy graficzne, filmowe, muzyczne, teatralne (i inne, zależne od interpretacyjnej inwencji).

 

NOWY TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Ze względu na zainteresowanie konkursem i jednoczesną niefortunność terminu nadsyłania prac informujemy, że zdecydowaliśmy się przedłużyć termin przesyłania interpretacji do 21 kwietnia 2017 r. (obowiązuje data stempla pocztowego).

 

więcej informacji oraz regulamin konkursu
Festiwal Poznań Poetów, Centrum Kultury ZAMEK, 15-20 maja 2017.

 

Nietrafiony prezent? >>

Upiory dwoistości >>

Na tropie języka >>

D
Kontrast